Teknik versus att gå på känsla?

Är du trygghetsnarkoman? Vill du helst veta vad som är rätt innan du provar? Tycker du att det är jobbigt att göra fel? Och får du en klump i magen när någon konstnärligt viftar med handen och nonchalant säger att du ska gå på känsla?

 

Det är ok. Många, många känner som du:)

Vi har alla vuxit upp i ett samhälle där ”rätt” värderas högt.

Tidigt lär vi oss att göra vårt bästa, så att vi kommer så nära rätt som vi bara kan.

Men…nu råkar det ju vara så att ”fel” är extremt värdefullt det med.

 

Ofta är det när vi gör fel som vi lär oss som mest. Resan genom chocken att vi gjorde fel, till skammen, till resningen och sen tillslut når vi förhoppningsvis en styrka och lär oss något både om det vi gjorde och oss själva, så att vi faktiskt växer. Som de flesta av oss erfarit, så blir vi för det mesta starkare av våra så kallade misstag och borde i och med detta, lära oss att värdera fel lite högre än vad vi gör idag.

 

Så när du stylar dina kunder och är rädd för att göra fel – träna dig i att våga lite mer. Våga lita på Din egen känsla.

Självklart finns det en trygghet i att luta sig mot det tekniska. Men ju mer erfarenhet du får desto mer kan du testa att släppa lite på rätt och fel.

 

Låt inte det visuella ta stryk pga av att du fokuserar för mycket på det tekniska.

En bra tumregel att ha med sig är att:

Fokusera på 1-2 tekniska regler. Sen – gå på känsla!

 

 

Kram från oss.