Smart Styling är ett fantastiskt redskap som kan kryddas med lärarens egen passion för stil

Anna Zolynski undervisar elever på Makeup & Stylist-programmet på Nobel-gymnasiet i Karlstad. Hon berättar för oss om sin upplevelse av att använda Smart Stylingträning i undervisningen.


Smart Styling textilkunskap och stil

Hur använder ni Smart Stylingträning på er skola?

– I årskurs 3 används verktyget i en individuellt valbar kurs, men redan i årskurs 1 introducerar vi färgläran och återkommer sedan till den i olika case under alla årskurser.

”Textilkunskapsdelen i Smart är informativ och lyfter miljöaspekten vid textil- och klädtillverkning vilket ger en bra grund för diskussioner”

 

Vilka delar skulle du säga är mest uppskattade, av dig själv och eleverna?

– Personligen tycker jag mycket om textilkunskapsdelen. Den är informativ och kompletterar också med filmer ifall man vill bredda sina kunskaper ytterligare. Den lyfter även miljöaspekter vid textil- och klädtillverkning, vilket skapar en bra och viktig grund för diskussioner i elevgrupper. Jag vet också att eleverna uppskattar delarna om kroppsformer, proportioner och linjer. Många får en aha-upplevelse av de avsnitten. Dessutom är närvaron på  lektionerna är hög, vilket brukar vara ett säkert tecken på en uppskattad kurs!

När vi pratar om kroppsformer brukar jag be elever att ta med sig t.ex. klänningar. Dessa sätter jag upp i klassrummet och ger eleverna i uppgift att sortera vilka passar kurviga eller raka kroppsformer, vilka överdelar skulle passa till, vilka accessoarer de skulle komplettera med osv. Ibland är det en utmaning för eleverna att se förbi trender, så det gäller att uppmuntra dem att söka på andra hemsidor och butiker än dem de själva skulle ha valt.

”Ibland är det en utmaning för eleverna att se förbi trender, så det gäller att uppmuntra dem att söka på andra hemsidor och butiker än dem de själva skulle ha valt”

Det var en intressant övning! Vill du dela med dig av fler övningar du använder som en del av utbildningen med Smart?

– Jag brukar komplettera lektioner i Smart Styling med studiebesök i olika butiker specialiserade på till exempel underkläder, herrkläder eller brud- och festkläder. Eleverna måste få möjlighet uppleva tyger, dess kvalité och sömnad inte bara visuellt, utan även med känselsinnet. Dessutom får de möjlighet att ta del av andra tjänster som butikerna erbjuder t.ex. inom skrädderi, individuella lösningar, kundkvällar mm.

Våra elever arbetar individuellt och har flera betygsunderlag bl.a. redovisning där eleven arbetar med en kund. De har då i uppgift skapa kläduppsättningar för formella möten, gala, fest och ledig tid. Det är viktigt att de kan arbeta med färger och de får inte godkänt om de bara har svart i någon av dessa uppsättningar. De får även redogöra för och utvärdera sina egna kundmöten. Jag tycker det är viktigt att ge elever feedback även efter små steg och inte bara vänta på färdigt resultat, så mina elever kompletterar sina redovisningar flera gånger. På så sätt blir deras arbeten mer omfattande och varierade.

”Mina elever kompletterar sina redovisningar flera gånger. På så sätt blir deras arbeten mer omfattande och varierade”

 

Hur skulle du beskriva verktyget för någon som inte är bekant med det sen innan?

– Smartstyling är ett fantastisk redskap och det kan bara ”kryddas” ytterligare av lärarens egen passion och intresse för kläder, mode och stilar!