Gör karriär inom detaljhandeln

Många börjar arbeta inom handeln som en start i arbetslivet, och vissa ser det endast som ett ”instegsjobb”. Vi som arbetar i branschen märker dock att det kontinuerligt skapas flera möjligheter att göra karriär inom de allt mer professionella företagen inom handel. Grunden är som alltid att tycka om det du gör och visa ”framfötterna” med viljekraft att prestera och att utveckla sig. Gör du det finns hur stora möjligheter som helst.

Aldrig har möjligheterna att utvecklas och göra karriär inom handeln varit större än nu. Statusen att arbeta inom detaljhandeln har ökat markant den senaste tioårsperioden i takt med den allt bredare och djupare specialistutveckling som ska få oss kunder att vilja och kunna köpa produkter och tjänster i företagets olika försäljningskanaler.

Det kräv så mycket hjärn- och muskelkraft i varje handelsföretag för att få kunders gillande och köpbeslut. Säljarens kunskap och lustfylldhet i mötet med kunden, butikskommunikatörens förmåga att skapa exponeringar och miljöer som säljer och är lönsamma, arkitektens skicklighet att skapa en attraktiv, säljande och funktionell butik som stärker varumärke och lönsamhet. Listan går att göra lång på avdelningar och yrkesroller som behövs för att bli en vinnare i dagens allt tuffare konkurrens.

Internationell detaljhandelskedjaVi kan vara stolta och tacksamma för att vi har flera nationellt och internationellt framgångsrika detaljhandelsföretag i Sverige, såsom Ikea, H&M, ICA och Stadium men också de nu allt mer växande e-handelsföretagen såsom Zalando, Brandos och Sportamore.

Flera av dessa företag har i nära samarbete med den akademiska världen utvecklat mycket uppskattade och framgångsrika högskoleprogram med fokus på ekonomi, IT, marknadsföring, försäljning och ledarskap.

De flesta större handelsföretagen prioriterar att utveckla sina medarbetare genom interna utbildningsprogram samt att ge de anställda som är ambitiösa nya utmanande roller och tjänster. Det är inte många branscher som kan erbjuda de utvecklingsmöjligheter som detaljhandeln gör idag. Oavsett om du är en praktisk lärande person eller en mer teoretisk lärande person finns det stora möjligheter inom den växande handelssektorn!

Det är inom detaljhandeln det händer!